Holter.nl - Zelfstudie

Home Leveranciers Apparatuur

Zelfstudie: CompleX stelt documenten over ritmestoornissen beschikbaar.

Aangeboren Hartafwijkingen

Deze pagina geeft een overzicht van een aantal aangeboren hartafwijkingen. De documenten zijn in PDF formaat en mogen voor niet commerciële onderwijsdoeleinden worden benut. Niets aan deze documenten mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van CompleX. Hartelijk dank aan Dr. M. Th. E. Bink-Boelkens (UMCG) voor controle en correctie van de vertalingen. Many thanks to the Royal Children's Hospital Melbourne Australia for their permission to publish these documents. English versions of these documents are available at their website

Aorta stenose

ASD (Primum)

ASD (Secundum)

Coarctatie

Gecorrigeerde Transpositie (CTGA)

Tetralogie van Fallot

 

Zelf Holters analyseren

Het is de laatste jaren populair om Holteranalyse in het ziekenhuis zelf te verrichten. Daarbij wordt deze vorm van diagnostiek vaar gebruikt om "verloren uurtjes" op te vullen. Terwijl de aanschaf van apparatuur nog enige aandacht krijgt zijn er zeer weinig ziekenhuizen die eerst opgeleid personeel in dienst nemen en dan pas Holteranalyse gaan verrichten. Welke afwegingen er ten grondslag zouden moeten liggen aan het zelfstandig verrichten van Holteranalyse, de eisen die gesteld moeten worden aan personeel en apparatuur kunt u hier lezen. De aanschaf van apparatuur is iets waar u jaren lang aan vast zit. Er is een gratis programma dat u helpt bij de berekening van de kosten en baten, om dit programma te downloaden klik hier
Staat u voor een dergelijke keuze en wilt u begeleiding bij dit traject? Stuur dan een e-mail naar info@Holter.nl

 

 

Overige

Functieomschrijving van een Holteranalist. 
Aansluitinstructies De belangrijkste punten bij het aansluiten op een rij gezet.
Rapportage  Waaruit bestaat een goed Holterrapport. 
Holteranalyse Afwegingen bij zelfstandige analyse.
Kosten-batenanalyse Een programma dat u behulpzaam kan zijn bij de aanschaf van apparatuur.